LI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Łasku

Sesja odbedzie się w dniu 28 lutego br. (piątek) o godz. 14.30 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Łasku.

Wstęp na sesję wolny.

Proponowany porządek obrad LI Sesji Rady Miejskiej w Łasku:

1.     Otwarcie LI Sesji Rady Miejskiej  w Łasku i stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad LI Sesji Rady Miejskiej w Łasku.

3.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2014 – 2023.

4.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Łask na rok 2014.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 roku.

6.     Korespondencja i sprawy różne.

7.     Zakończenie LI Sesji Rady Miejskiej w Łasku.