LGD „Dolina rzeki Grabi” czeka na wnioski

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski można składać od 24 lipca br. w biurze Lokalnej Grupy Działania, ul. Batorego 31/106, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Nabór będzie trwał do 18 sierpnia br.

Zakres tematyczny operacji:

  • Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
  • Rozwój działalności gospodarczej – utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia bez konieczności tworzenia nowych miejsc pracy.
  • Rozwój działalności gospodarczej
  • Podejmowanie działalności gospodarczej