KRUS informuje

W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na grypę i zagrożenie epide­mią koronawirusa, Placówka Terenowa KRUS w Łasku zachęca do kontaktu za pośrednictwem kanałów zdalnych: telefonu, poczty, mediów elektronicz­nych.

Naszą największą troską jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników, dlatego podejmujemy działania o charakterze informacyj­nym, dostosowując pracę naszego urzędu do wysokich standardów wyzna­czonych przez rząd.

Prosimy Klientów o ograniczanie wizyt osobistych w naszych Placówkach i wybieranie kanałów zdalnych (telefon, poczta tradycyjna, media elektro­niczne), za pomocą których można zrealizować część spraw z zakresu ubez­pieczenia społecznego rolników.

Jednocześnie informujemy, że nasze Placówki wyposażone są w środki de­zynfekcyjne i środki czystości, które działają profilaktycznie, chroniąc za­równo pracowników jak i Naszych klientów.

 

Dane kontaktowe do Placówki Terenowej KRUS w Łasku:

Adres e-mail:  lask@krus.gov.pl

Adres siedziby: ul. Słowackiego 14, 98-100 Łask

Telefony:

Informacja ds. ubezpieczeń: 43-676-84-10 Informacja ds. świadczeń: 43-676-84-13

Wypadki przy pracy rolniczej: 43-676-84-14

Badania lekarskie: 43-676-84-14

Kierownik Placówki Terenowej

Aleksandra Kolasa