Konsultacje społeczne

Przypominamy o dzisiejszych konsultacjach.

Zapraszamy mieszkańców naszego miasta i gminy na konsultacje społeczne dotyczące zasad naliczania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w odniesieniu do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.

Spotkanie odbędzie się 12 marca o godz. 18.00 w Łaskim Domu Kultury przy ul. Narutowicza 11.