Konkurs plastyczny „Jak wygląda muzyka”

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Jak wygląda muzyka”.

Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Łasku.

REGULAMIN KONKURSU