Konkurs ofert „Sport na terenach wiejskich i małych miast”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r.  pn.: „Sport na terenach wiejskich i małych miast”.

Szczegóły na: https://tiny.pl/9dc7z