Komunikat w sprawie powalonych i połamanych drzew

W związku z dzisiejszymi (tj. 10.08.2017 r.) gwałtownymi burzami oraz silnym wiatrem informuję, że uprzątnięcie powalonych bądź złamanych drzew może nastąpić przez mieszkańców niezwłocznie po zgłoszeniu wywrotu/złomu do tut. Urzędu bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta bądź e-mailem (na adres um@lask.pl lub r.drozd@lask.pl) z załączoną dokumentacją fotograficzną. Ze względu na skalę zniszczeń oraz ilość powalonych drzew nie będą przeprowadzane oględziny indywidualne na każdej posesji.

W przypadku drzew usuwanych w ramach interwencji przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne służby ustawowo powołane do niesienia pomocy bądź m.in. zarządców dróg, pracowników zakładu energetycznego, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu – zgłoszenie następuje przez te podmioty w ciągu 30 dni od uprzątnięcia drzew. 

Załączniki: