Komunikat Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

Szanowni Państwo!

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informujemy, że na podstawie art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 374), informuję, że pracownicy Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach  nie przerywają pracy.

Jednak mając na uwadze dobro Państwa oraz naszych pracowników informujemy, że sprawy załatwiane są wyłącznie  drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

ul. Nowości 32

95-011 Bratoszewice

tel.: 42 719 89 28; fax 42 719 66 99 e-mail: sekretariat@lodr-bratoszewice.pl

Dane kontaktowe Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce:

https://www.lodr-bratoszewice.pl/powiatowe-zespoly-doradztwa-rolniczego

O wszelkich zmianach będziemy informować za pośrednictwem naszej strony internetowej www.lodr-bratoszewice.pl

Przepraszamy za niedogodności i liczymy na Państwa zrozumienie.

Łączę wyrazy szacunku,

Tomasz Kopera

Dyrektor ŁODR z siedzibą w Bratoszewicach