Komunikat

Trwają prace związane z wykonywaniem działań w ramach Wykonania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2021.

Załączniki: