Kierunek: SUKCES NA RYNKU PRACY. Kompleksowy program outplacementowy dla woj. łódzkiego

Zostałeś zwolniony z pracy z przyczyn pracodawcy?

Jesteś na wypowiedzeniu umowy o pracę w przyczyn pracodawcy?

Twój pracodawca przeprowadzał w ostatnim roku zwolnienia grupowe lub dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych?

Jeśli przynajmniej na jedno z powyższych pytań odpowiedziałeś/odpowiedziałaś TAK, to zachęcamy do udziału

w projekcie pt. „Kierunek: SUKCES NA RYNKU PRACY. Kompleksowy program outplacementowy dla województwa łódzkiego”

Uczestnicy:osoby w wieku 18-64 lata z woj. łódzkiego, które  utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy nie dłużej niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu lub są przewidziane do zwolnienia  lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Zapewniamy:

  • Szkolenia zawodowe oraz 3-miesięczne płatne staże (indywidualny wybór rodzaju szkolenia uzależniony od predyspozycji kandydata);
  • Studia podyplomowe (dwa semestry, dowolny wybór uczelni oraz kierunku studiów);
  • Dotacja na własną działalność gospodarczą. Wsparcie finansowe(do 25.000 zł)oraz doradczo-szkoleniowe niezbędne do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (szkolenie z zakresu przedsiębiorczości, wsparcie prawne, księgowe, podatkowe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej).

Pierwszeństwo na liście uczestników mają osoby po 54. roku życia!

Terminy rekrutacji:

Proces rekrutacji na otrzymanie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej będzie  odbywał się w dwóch edycjach:

  • I edycja:   grudzień 2016 r. – styczeń/luty 2017 r.
  • II edycja:  maj 2017 r.

Szczegółowe informacje w Biurze Projektu:

Eureka Technology Park Sp. z o.o.

ul. Łąkowa 11

95-050 Konstantynów Łódzki

e-mail: biurokonstantynow@eurekagroup.pl

tel.: 694 473 469

 

Załączniki: