Jak chronić swoje dopłaty?

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach informuje rolników.