IV sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 28 stycznia 2015 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku,  przy ul. Południowej 1, odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek  IV sesji Rady Miejskiej w Łasku:

 1. Otwarcie IV sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie porządku IV sesji Rady Miejskiej w Łasku
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Łasku
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 29 października 2014 r. do 14 stycznia  2015 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/356/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 dla Gminy Łask
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku na 2015 rok
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na I i II kwartał 2015 r.
 13. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje
 14. Zapytania i wolne wnioski
 15. Korespondencja i sprawy różne
 16. Zakończenie IV sesji Rady Miejskiej w Łasku

 

Wstęp na sesję wolny

 

 

 

                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                   Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                      /-/ Robert Bartosik