Informacja o książce ewidencji pobytu na polowaniu w obrębie obwodu łowieckiego nr 134 KŁ "Rogacz" w Dobroniu

Obwieszczenie Burmistrza Łasku z dnia 21 sierpinia 2019 r.  w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w obrębie obwodu łowieckiego nr 134 Koła Łowieckiego „ROGACZ” w Dobroniu.

Na podstawie art. 42b ust. 1e ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 19.08.2019 r. do Urzędu Miejskiego w Łasku wpłynęła informacja Koła Łowieckiego „ROGACZ” w Dobroniu ul. Leśna 7, że książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym znajduje się w siedzibie Leśnictwa Dobroń w Dobroniu ul. Leśna 7. Polowanie indywidualne dotyczy obwodu łowieckiego nr 134 obejmującego miejscowości Karszew i Rembów w gminie Łask.

W związku z powyższym informuję, że na podstawie art. 42b ust. 1d  książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym podlega udostępnieniu wszystkim zainteresowanym na ich wniosek,  w zakresie obejmującym następujące informacje: termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, a także numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego.