II sesja Rady Miejskiej w Łasku

II sesji Rady miejskiej w Łasku odbędzie się w dniu 5 grudnia 2014 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1.

 

Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Łasku:

 1. Otwarcie II sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie porządku II sesji Rady Miejskiej w Łasku
 3. Złożenie ślubowania przez radnego Krzysztofa Owczarka
 4. Informacja Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Łasku o przebiegu i wynikach głosowania w wyborach Burmistrza Łasku
 5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Łasku
 6. Wystąpienie Burmistrza Łasku
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Łasku
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku
 11. Przyjęcie protokołu I sesji Rady Miejskiej w Łasku
 12. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje
 13. Zapytania i wolne wnioski
 14. Korespondencja i sprawy różne
 15. Zakończenie II sesji Rady Miejskiej w Łasku

 

Wstęp na sesję wolny.

 

 

                                                                                                              Komisarz Wyborczy w Sieradzu

                                                                                                                      Barbara BOJAKOWSKA