Dyżury JPK

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku, zaprasza mikroprzedsiębiorców, będących podatnikami VAT na dyżury informacyjne w zakresie obowiązku przesyłania plików JPK_VAT oraz potwierdzania bezpłatnego Profilu Zaufanego (eGO), umożliwiającego autoryzację wysyłki JPK_VAT w terminach:

  • 14-16 oraz 20-23 lutego 2018 r. w godz. 7:30-15:30,
  • 19 lutego 2018 r. (poniedziałek) w godz. 7:30-18:00,
  • 17 i 24 lutego 2018 r. (soboty) w godz. 9:00-13:00

- Sala obsługi bezpośredniej

W ww. terminach odbędą się również konsultacje telefoniczne z wyznaczonymi pracownikami Urzędu w zakresie tworzenia, przesyłania i autoryzacji plików JPK_VAT:

  • tel. 43 671 13 33 – informacje merytoryczne,
  • tel. 43 671 13 32, 43 671 13 21 – informacje techniczne w zakresie tworzenia i wysyłki plików JPK_VAT,
  • tel. 43 671 13 14 – informacje w zakresie potwierdzania profilu zaufanego (eGO)