Dostawa systemu komunikacji z mieszkańcami w Gminie Łask w ramach realizacji projektu pn. „Budowa systemu informacyjno – komunikacyjnego w Gminie Łask” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
18 lipiec, 2017
Termin składania ofert: 
27 lipiec, 2017 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
27 lipiec, 2017 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask