Dofinansowanie z WFOŚiGW na usuwanie azbestu

Na zadanie pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łask w 2020 roku” zostało przyznane dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość całkowita zadania: 26.296,98

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi: 21.217,00 zł

Zakres zadania obejmuje:

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 19 posesji z terenu gminy Łask, w tym:

- demontaż pokrycia dachowego, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych w ilości szacunkowej 20,000 Mg.

- zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych w ilości szacunkowej 26,336 Mg.

 

www.zainwestujwekologie.pl