Dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. Montaż prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych w Gminie Łask

W dniu 25.11.2016 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Burmistrz Łasku -  Gabriel Szkudlarek wraz ze Skarbnikiem Gminy – Anną Głowińską podpisali w imieniu Gminy Łask umowę o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Montaż prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych w Gminie Łask”, w formie pożyczki i dotacji. Inwestycja zakłada montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na 59 nieruchomościach. Planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia oraz osiągnięcia efektu ekologicznego to dzień 30.06.2017 r.

Galeria: 

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy
Podpisanie umowy
Podpisanie umowy
Podpisanie umowy