Dofinansowanie dla gminy Łask

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                          

Gmina Łask otrzymała dofinansowanie  w ramach Osi priorytetowej I Infrastruktura Transportowa, Działanie I.1Drogi dla projektu pn. „Poprawa Spójności systemu komunikacyjnego w Gminie Łask”.  W skład projektu wchodzą:

 „Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Ostrów w Łasku" - 1 202 m = 1,20 km

-      Etap I: odcinek o długości 356 m

-      Etap II: odcinek drogi Nr 103268E (130 m)

-      Etap III: odcinek o długości 716 mb wraz z budową kanalizacji deszczowej

 „Przebudowa ulicy Dębowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Jodłowej do ulicy Cisowej" – 176,5 m = 0,17 km

-      Etap I: ul. Dębowa przebudowa drogi  176,5 m

-      Etap II: ul. Dębowa budowa oświetlenia ulicznego

 „Budowa ulic na Osiedlu Przylesie" – 702 m

-      Etap I: ul. Bohaterów Września  350 m

-      Etap II: ul. Borowikowa i ul. Szkolna 352 m

Kwota dofinansowania- 1 530 566,74 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych    projektu

Całkowita wartość projektu - 2 862 048,06 zł

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”