Detacje celowe dla sołectwa Anielin i Gorczyn

Dotacja celowa dla Sołectwa Anielin

 

W dniu 29 czerwca 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy województwem łódzkim, a gminą Łask na przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Anielin projektu lokalnego pn. „Unowocześnienie pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP w Anielinie poprzez remont toalet”.

W ramach zadania zostaną zakupione materiały budowlane do przeprowadzenia remontu toalet oraz wyposażenie.

Całkowity koszt zadania wynosi 11.000 zł, w tym wnioskowana kwota pomocy 5.000 zł.

Termin realizacji do dnia 31 października 2017 r.

 

Dotacja celowa dla Sołectwa Gorczyn

 

W dniu 29 czerwca 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy województwem łódzkim, a gminą Łask   na przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Gorczyn projektu lokalnego pn. „Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa Gorczyn”.

W ramach zadania zostaną zakupione meble ogrodowe, namiot oraz materiały do utwardzenia podłoża i otoczenia wyznaczonego miejsca na ognisko.

Całkowity koszt zadania wynosi 12.175 zł, w tym wnioskowana kwota pomocy 5.000 zł.

Termin realizacji do dnia 31 sierpnia 2017 r.