Burmistrz Łasku informuje

Na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Łasku przy ul. Warszawskiej 14 wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia oraz sprzedaży w drodze przetargu poł. w Bałuczu i Stryjach Księżych oraz do sprzedaży w drodze przetargu poł. w Łasku, obręb 19 oraz w Orchowie.

Wykaz ten wywieszony jest na okres 21 dni, to jest do dnia 27.02.2018 r. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabywaniu nieruchomości wynosi 6 tygodni tj. do 21.03.2018 r.

Wszelkie informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łasku przy ul. Warszawskiej 14, II piętro pok. 40 i 54 lub telefonicznie pod nr tel. 0-43 676-83-40 lub 676-83-54.