Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku

Gmina Łask informuje, iż w związku z przyznaną dotacją z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 800 000,00 zł rozpoczyna budowę obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku. Nowy obiekt zlokalizowany będzie na działce Nr 55 obręb 9 przy ulicy Lutomierskiej w Łasku.

Obecna siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy zajmuje część pomieszczeń w budynku położonym w Łasku przy ulicy Kościuszki 14. Jednak warunki lokalowe funkcjonującego Domu Środowiskowego są wyjątkowo trudne. Obiekt posiada liczne bariery architektoniczne, nie gwarantuje uczestnikom bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Rozpoczęcie i kompleksowa realizacja budowy nowego obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy odbędzie się na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez  Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „EKOBUD” S.C. Ewa i Remigiusz  Owczarek Dmosin Drugi nr 89B, 95-061 Dmosin, opracowanej  w 2013 r. i sfinansowanej również z rezerwy celowej budżetu państwa.

Roboty budowlane wykonuje firma P.P.U.H. STIVEX Szczepan Wrzesiak, 97-425 Zelów ul. Wschodnia 31/33. W bieżącym roku planuje się wykonanie stanu surowego otwartego – I i II kondygnacja budynku. 

Galeria: 

Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku

Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku
Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku
Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku
Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku
Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku