Budowa drogi w Orchowie - trwają prace

Wykonawcą zadania ponownie została firma SKANSKA S.A. Zakres robót przewiduje wykonanie m.in.: warstw konstrukcyjnych jezdni, wjazdów i chodników, wbudowanie krawężników ulicznych na ławie betonowej i obrzeży,ułożenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna), nawierzchni wjazdów i chodników z kostki betonowej, umocnienie skarp i poboczy, przepustu pod koroną drogi oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Wartość robót budowlanych zaoferowana przez Wykonawcę wynosi 845 218,49 zł. Termin zakończenia prac zaplanowano  do 30.09.2016 r.

Galeria: 

Budowa drogi w Orchowie - trwają prace

Budowa drogi w Orchowie - trwają prace
Budowa drogi w Orchowie - trwają prace
Budowa drogi w Orchowie - trwają prace
Budowa drogi w Orchowie - trwają prace
Budowa drogi w Orchowie - trwają prace
Budowa drogi w Orchowie - trwają prace