Budowa dróg gminnych w Łasku i Woli Łaskiej

W miejskim ratuszu podpisano umowę na  opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg gminnych w Łasku i Woli Łaskiej”. Projekt przygotuje firma ST PROJEKT Jacek Staniek, jego koszt to 226.320 zł.

Które ulice znajdą się w projekcie?

ul. Polna - na odcinku ok 960 m, od skrzyżowania z ul. Południową w Łasku aż do skrzyżowania z ul. Żytnią w Woli Łaskiej i do drogi gminnej nr 103240E w Woli Łaskiej zamawiający przewiduje zaprojektowanie jezdni o szerokości 5,5-6,0 m, zjazdów do działek, chodnika lub ciągu pieszo – jezdnego, niezbędnego odwodnienia, zagospodarowania terenów zielonych.

ul. Wiosenna - o całkowitej długości ok. 570 m, zamawiający przewiduje zaprojektowanie jezdni o szerokości 5-5,5 m, zjazdów do działek, jednostronnego chodnika,  niezbędnego odwodnienia, zagospodarowania terenów zielonych.

ul. Generała Andersa - o całkowitej długości ok. 440 m, zamawiający przewiduje zaprojektowanie jezdni o szerokości 5-5,5 m, zjazdów do działek, jednostronnego chodnika,  niezbędnego odwodnienia, zagospodarowania terenów zielonych.

droga gminna nr 103240E, odcinek o długości ok. 670 m, od skrzyżowania z ul. Wiosenną w Łasku do ul. Żytniej w Woli Łaskiej. Zamawiający przewiduje zaprojektowanie jezdni o szerokości 5-5,5 m, zjazdów do działek, niezbędnego odwodnienia, zagospodarowania terenów  zielonych,  opcjonalnie ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo – jezdnego.