Biogaz z łaskiej oczyszczalni

Trwa rozruch instalacji biogazu powstającego w wyniku fermentacji osadu prowadzonego w widocznej w tle komorze fermentacyjnej. Na dzień dzisiejszy biogaz spalamy w pochodni, ale już w krótce powstający biogaz spalany będzie w kogeneratorze, który produkował będzie energię elektryczną oraz cieplną na potrzeby technologiczne oczyszczalni ścieków. I tak powstało ODNAWIALNE ŹRÓDŁO ENERGII pozyskujące energię z osadu przy znacznym wsparciu środków Unijnych.

Osad po przefermentowaniu i odwodnieniu następnie będzie suszony w słonecznych suszarniach osadu i zagospodarowany zostanie rolniczo jako naturalny nawóz bogaty w związki fosforu oraz azotu. Miejmy nadzieję, że okoliczni rolnicy już wkrótce ustawią się w kolejkę po odbiór tego cennego naturalnego bezpiecznego nawozu. Chętnych rolników już gorąco zapraszamy do kontaktu.

 

Źródło MPWiK