Bezpieczny wypoczynek

Zbliżający się okres letniego wypoczynku niesie ze sobą zagrożenia mające wpływ na nasze bezpieczeństwo, a szczególnie na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Zagrożenia mogą wystąpić podczas korzystania z kąpieli, słońca i sprzętu pływającego, jazdy na rowerze, przebywania w miejscu wypoczynku i zamieszkania, podróży do i z miejsc wypoczynku. Zagrożeń tych można uniknąć zapoznając się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. Ich znajomość sprawi, że okres wakacji spędzimy w sposób przyjemny, a także bezpieczny.