Bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców Województwa Łódzkiego w wieku 45+

„Ucyfrowieni” - Bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców Województwa Łódzkiego w wieku 45+.

Aby zaspokoić niesłabnącą potrzebę rozwijania kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu w 2018 r. zostanie przeprowadzona II edycja projektu pn. „Ucyfrowieni”,którego przedmiotem będzie zorganizowanie i przeprowadzenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego cyklu warsztatów podnoszących kompetencje cyfrowe mieszkańców województwa łódzkiego z pokolenia 45+.

Grupy docelowe: „Ucyfrowieni” - osoby 45+ nieposiadające umiejętności obsługi komputera bądź posiadające podstawową wiedzę z tego zakresu mieszkające na terenie województwa łódzkiego, które dzięki projektowi nabędą podstawową wiedzę informatyczną.

Osoby szkolące: pracownicy Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Każdy warsztat będzie prowadzony przez 2 pracowników departamentu.

Nabór uczestników: otwarty nabór na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy” ogłoszony stronie internetowej www.lodzkie.pl, www.si.lodzkie.pl, przesłanie informacji o warsztatach do gmin WŁ oraz instytucji, do których uczęszczają potencjalni uczestnicy warsztatów.

Rejestracja na warsztaty będzie prowadzona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Każdy zainteresowany będzie mógł skontaktować się telefonicznie lub osobiście w siedzibie urzędu, gdzie zostanie zapisany na dany miesiąc. Na każdy warsztat zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 10 osób. Stworzona zostanie lista rezerwowa.

Częstotliwość spotkań: 4 spotkania w miesiącu po 4 godziny lekcyjne z trzydziestominutową przerwą.

Miejsce szkoleń: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8