Bezpłatne porady dla organizacji pozarządowych

Bezpłatne porady dla organizacji pozarządowych w ramach projektu „Aktywni lokalnie II – kompleksowe wsparcie dla III sektora i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i miejsko – wiejskich”  realizowanego przez Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Związku Młodzieży Wiejskich w Szadku.

Załączniki: