Bezpłatne mobilne doradztwo kariery

Ecorys Polska, lider projektu "Doradztwo kariery jako niezbędny element kształcenia ustawicznego", serdecznie zaprasza do korzystania z usług oferowanych przez mobilnych doradców zawodowych. Projekt skierowany jest do osób zatrudnionych w wieku 25–64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Więcej na: www.doradztwokariery.ecorys.pl.