BĄDŹMY LOKALNI przekażmy 1% podatku dla OPP z gminy Łask

Początkowe miesiące każdego roku to czas, w którym dokonujemy rozliczeń z fiskusem. Od kilku już lat w tym właśnie okresie istnieje możliwość przekazania 1% z podatku na rzecz wybranej organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego.

Z reguły słyszy się o dużych organizacjach, które taki status posiadają. Jednakże nie należy zapominać o tych lokalnych, prowadzących działalność na terenach  poszczególnych gmin czy powiatów. 

Z licznej grupy organizacji społecznych działających na  terenie gminy Łask, tylko kilka posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). W roku 2019 organizacjami uprawnionymi do otrzymania 1%  podatku są:

 

 1. Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Merkury”, ul. Warszawska 42, 98 – 100 Łask, numer KRS 0000178398
 2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka  – Komenda Hufca im. Dywizjonu 303 w Łasku, ul. Przemysłowa 3, 98 – 100 Łask, numer KRS 0000283814  (w zeznania PIT za 2018r. w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: Hufiec Łask)   
 3. Stowarzyszenie „Akcja dla Kolarstwa”, ul. Jodłowa 5/9, 98 - 100 Łask, numer KRS 0000204657
 4. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej, ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask, numer KRS 0000198329
 5. Stowarzyszenie Amazonek Łask – Kolumna, ul. Łączna 1, 98 -100 Łask numer KRS 0000346625 
 6. Stowarzyszenie wspierania rozwoju osób niepełnosprawnych „Krąg Dobrych Serc”, ul. Mickiewicza 6, 98-100 Łask, numer KRS 0000321325
 7. „Bernardyn” Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych, Anielin 51, 98-100 Łask, numer KRS 0000344864

 

Przekazując 1% swojego podatku na rzecz jednej z powyższych organizacji możemy wesprzeć jej lokalną działalność statutową, prowadzoną na terenie naszej gminy.   

To nic nie kosztuje, wystarczy tylko w odpowiedniej rubryce składanego zeznania podatkowego wpisać numer KRS organizacji na rzecz, której chcemy przekazać 1%, oraz kwotę, która nie może przekroczyć 1% należnego podatku, a w razie potrzeby wskazać cel szczegółowy.

 

Poniżej przekazujemy Państwu bezpłatny program do rozliczania PIT - który ułatwi skuteczną zbiórkę 1% podatku dla lokalnych organizacji  z terenu gminy Łask posiadających status organizacji pożytku publicznego.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Program PIT dla gminy Łask opracowała Fundacja Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych wraz z firmą PITax.pl  Łatwe podatki.

Program służy do rozliczania deklaracji PIT. Każdy podatnik, który skorzysta z programu, będzie mógł przekazać 1% jednej z organizacji działającej w Naszej gminie.

Korzystając z oferty projektu „WSPIERAJ LOKALNIE”:

 • wychodzimy z inicjatywą wsparcia i promocji lokalnych OPP;
 • udostępniamy i ułatwiamy dostępu do listy OPP z terenu gminy Łask, przyczyniamy się do szerzenia idei wsparcia lokalnych organizacji i świadomej regionalnej pomocy;
 • oferujemy pomoc w zbiórce 1% dla organizacji lokalnych, które często nie mają tak dużej siły przebicia w celu reklamy, jak duże ogólnopolskie organizacje, a działają lokalnie i pomagają Naszym mieszkańcom;
 • dzięki liście organizacji z terenu Naszej gminy , mają Państwo ułatwiony dostęp i decyzję do przekazania 1%;

Zachęcamy do wspierania lokalnych organizacji pożytku publicznego.