BĄDŹMY LOKALNI przekażmy 1% podatku dla OPP z gminy Łask

Początkowe miesiące każdego roku to czas, w którym dokonujemy rozliczeń z fiskusem.

Od kilku już lat w tym właśnie okresie istnieje możliwość przekazania 1% z podatku na rzecz wybranej organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego.

Z reguły słyszymy o dużych organizacjach, które taki status posiadają. Jednak nie należy zapominać o tych lokalnych, prowadzących działalność na terenach  poszczególnych gmin czy powiatów. 

Z licznej grupy organizacji społecznych z terenu gminy Łask, tylko kilka posiada status organizacji pożytku publicznego(OPP), uprawniający do pozyskiwania 1% podatku i są to: 

  1. Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Merkury”, ul. Warszawska 42, 98 – 100 Łask, numer KRS 0000178398
  2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka  – Komenda Hufca im. Dywizjonu 303 w Łasku, ul. Przemysłowa 3, 98 – 100 Łask, numer KRS 0000283814  (w zeznania PIT za 2017 r. w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: Hufiec Łask) 
  3. Polski Czerwony Krzyż oddział rejonowy w Łasku, ul. Słowackiego 14, 98 – 100 Łask, numer KRS 0000225587 (w zeznania PIT za 2017r. w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: oddział rejonowy PCK  w Łasku) 
  4. Stowarzyszenie „Akcja dla Kolarstwa”, ul. Jodłowa 5/9, 98 – 100 Łask, numer KRS 0000204657
  5. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej, ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask, numer KRS 0000198329
  6. Stowarzyszenie Amazonek Łask-Kolumna, ul. Łączna 1,98-100 Łask numer KRS 0000346625
  7. Stowarzyszenie wspierania rozwoju osób niepełnosprawnych „Krąg Dobrych Serc”, ul. Mickiewicza 6, 98-100 Łask, numer KRS 0000321325
  8. „Bernardyn” Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych, Anielin 51,  98-100 Łask, numer KRS 0000344864

Przekazując 1% swojego podatku na rzecz jednej z powyższych organizacji możemy wesprzeć jej lokalną działalność statutową, prowadzoną na terenie naszej gminy.   

To nic nie kosztuje, wystarczy tylko w odpowiedniej rubryce składane zeznania podatkowego wpisać numer KRS organizacji na rzecz, której chcemy przekazać 1%, oraz kwotę, która nie może przekroczyć 1% należnego podatku, a w razie potrzeby wskazać cel szczegółowy.