Łask w gronie uczestników ogólnopolskiej akcji Listy dla Ziemi

Do akcji Listy dla Ziemi 2014 przystąpiło prawie 300 gmin. W gronie uczestników znalazła się również gmina Łask.  Z placówek oświatowych gminy Łask w tym roku do udziału w akcji przystąpiły: Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łasku, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łasku , Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łasku oraz Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łasku.

Temat 2014: palenie śmieci w piecach domowych

Listy dla Ziemi to projekt Fundacji Ekologicznej Arka z Bielska-Białej. Jego głównym celem jest edukacja ekologiczna prowadzona w atrakcyjnej i angażującej formie oraz podejmowanie ważnych i aktualnych problemów dotyczących środowiska. Pierwsza edycja dotyczyła segregowania odpadów i recyklingu. Tematem wiodącym Listów dla Ziemi 2014 jest palenie śmieci w piecach domowych i niska emisja.

Pisanie listów na finał

Od listopada gminy zgłaszały się do udziału w akcji, której finał odbędzie się w kwietniu. To właśnie wtedy dzieci w całej Polsce napiszą w swoich placówkach, które biorą udział w akcji, listy  namawiające dorosłych do proekologicznych działań. Ale Listy dla Ziemi to nie tylko pisanie listów. W całorocznym programie przewidziane są różne warsztaty, happeningi czy konkursy. Częścią tegorocznej akcji są również takie wydarzenia jak Dzień Czystego Powietrza, trasa Ośmiokąta edukacyjnego czy Dzień Ziemi.

Ogólnopolska edukacja

Z czym wiąże się udział w akcji Listy dla Ziemi? Z solidną porcją ekologicznej wiedzy i licznymi atrakcjami. Gminy, które wypełniły formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie akcji www.listydlaziemi.pl, otrzymają specjalny papier z makulatury do pisania listów oraz materiały edukacyjne. Dzięki zaangażowaniu placówek oraz urzędów miast i gmin z całej Polski tematy dotyczące problemu palenia śmieci w piecach i niskiej emisji mają możliwość dotarcia do znacznie większej liczby osób.Na pewno warto włączyć się w tę dyskusję!

Ponad 300 gmin

W akcji pilotażowej Listów dla Ziemi przeprowadzonej w roku ubiegłym wzięło udział 350 gmin w tym także gmina Łask, około 4000 placówek oświatowych i prawie 500 tysięcy dzieci i młodzieży.

Kampanię Listy dla Ziemi dofinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  Patronat nad akcją sprawuje Ministerstwo Środowiska.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie akcji www.listydlaziemi.pl.