25 lat wymiany młodzieży między Łaskiem a Dannebergiem

25 lat temu Rzeczpospolita Polska i Republika Federalna Niemiec podpisały Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Także 25 lat temu rozpoczęła się współpraca Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łasku Kolumnie ze szkołą im. Nicolasa Borna w Dannenbergu.

Ideę wymiany i jej realizację zawdzięczamy panu Władysławowi Stawickiemu, pani dyrektor Krystynie Politańskiej i - nieżyjącemu już - panu Erichowi Krügerowi (burmistrzowi Dannenbergu). W tym czasie burmistrzem Łasku był pan senator Andrzej Owczarek, który bardzo popierał ten projekt i jego wykonanie. Od roku 1993 współpraca rozwija się znakomicie, wspierana przez władze Gminy Łask oraz gminy zbiorowej Elbtalaue.

W tym roku szkolnym za wymianę ze strony polskiej odpowiedzialny był pan Marcin Maliszak. Wspierały go panie: Dorota Madej-Nogala i Aleksandra Owczarek oraz harcerze: druh Krystian Piotrowski (Hufiec ZHP Łask) i Igor Jędrzejczak. Za szczególną pomoc dziękujemy pani Okniańskiej – mamie uczennicy Gimnazjum w ZSO w Kolumnie. Ze strony niemieckiej opiekunkami były: pani Steffi Jepp i pani Marion Schneider.

29 września w ZSO w Łasku – Kolumnie odbyła się uroczystość podsumowująca 25 lat współpracy. Wśród zaproszonych gości byli: pan Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, pan Senator RP Andrzej Owczarek, założyciele wymiany: pan Władysław Stawicki i pani dyrektor Krystyna Politańska, dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 4 im. Leśne Skrzaty w Łasku pani Hanna Waśniewska, kierownik Filii ŁDK w Kolumnie pan Grzegorz Rosiak, Przewodniczący Rady Dzielnicy Kolumna pan Sylwester Florczak oraz nauczyciele, którzy brali udział w wymianie pani Anna Badura, pani Anna Ciebiada i pani Anna Stawicka.

Specjalnie na tę okoliczność przyjechał też, wraz z koleżanką polskiego pochodzenia, która była tłumaczką, pan redaktor Gerhard Meier-Kairis, aby przygotować artykuł na temat wymiany do niemieckiej gazety.

W czasie uroczystości podziwialiśmy występy dzieci z Filii ŁDK w Kolumnie przygotowane przez panie: Małgorzatę Archman i Natalię Kaciupską. Dekoracje, wśród których były prace wykonywane przez uczniów w czasie zajęć integracyjnych, przygotowała pani Małgorzata Jadczak.

O historii wymiany opowiedzieli jej założyciele – pan Władysław Stawicki, pani dyrektor Krystyna Politańska i pan senator Andrzej Owczarek. O obecnym znaczeniu wymiany mówiła Dyrektor ZSO w Łasku – Kolumnie pani Halina Wawrzyniak – Licha, a następnie Burmistrz Łasku pan Gabriel Szkudlarek. Pan Burmistrz ufundował tort jubileuszowy oraz prezenty, które otrzymali niemieccy uczestnicy wymiany na pamiątkę pobytu w naszym mieście.

Dyrektor ZSO w Łasku – Kolumnie pani Halina Wawrzyniak – Licha odczytała list gratulacyjny od organizacji międzynarodowej pn. Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży, związany z rocznicami. Ponadto Szkoła im. Nicolasa Borna w Dannenbergu i ZSO w Łasku – Kolumnie otrzymały od PNWM tablice jubileuszowe. Jedna z nich zostanie zawieszona w ZSO w Łasku – Kolumnie.

GALERIA

 

Źródło: LO im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku-Kolumnie