Samorząd

Informacje samorządowe

Wyróżnienie dla Urzędu Miejskiego w Łasku w konkursie „Samorząd Przyjazny Czytelnictwu”

Medale dla pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku

W dniu 10 grudnia 2012 roku w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za zasługi dla obronności kraju” pracown

Projekt budżetu Gminy Łasku na rok 2013

Zapraszamy do zapoznania się z projektem budżetu Gminy Łask na rok 2013, który jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacja dotycząca bieżącej konserwacji i utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego

W związku z reorganizacją pracy wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Łasku informuję, iż obowiązki związane z bieżącą konserwacją i utrzymaniem urządzeń oświetlenia uli

Informacja dla producentów róż

W związku z planowanym w przyszłym roku Festiwalem Róż w naszym mieście, zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich osób posiadających archiwalne zdjęcia i ciekawostki związane z tema

Podpisanie umowy na wykonanie skateparku

W dniu 19 listopada 2012 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy między Gminą Łask, a firmą BULLAIT. Przedmiotem umowy jest wykonanie skateparku na terenie dawnego wysypiska śmieci w Orchowie.

Subskrybuje zawartość