Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Obwieszczenie Burmistrza Łasku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Batorego w Łasku.

 

Załączniki: 

Żegnamy Pana Andrzeja Owczarka

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy śp. Andrzeja Owczarka.

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20.

Załączniki: 

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Obwieszczenie Burmistrza Łasku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajow

Załączniki: 

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Obwieszczenie Burmistrza Łasku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Polnej, ul. Wiosennej, ul.

Załączniki: 

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Obwieszczenie Burmistrza Łasku w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed

Załączniki: 
Subskrybuje zawartość