Komunikat

Komunikat

Od 23 lipca kolejna odsłona tarczy

Przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy ponieśli straty z powodu pandemii będą mogli ubiegać się o zwolnienie z opłacania skład

Dowóz dzieci do placówek oświatowych

Dowóz zbiorowy uczniów niepełnosprawnych

Mieszkańcu! Kontroluj stan drzew na swojej nieruchomości

Klimat zmienia się na naszych oczach. Ekstremalne zjawiska pogodowe jak fale upałów, a po nich ulewy, burze, opady gradu czy trąby powietrzne nie są już czymś wyjątkowym.

NFZ uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu

W załączeniu informacja Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca uruchomienia Teleplatformy Pierwszego Kontaktu.

Spotkanie dla rolników w sprawie zwalczania ASF

Zapraszamy w imieniu Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łasku  oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łasku na BARDZO WAŻNE spotkanie informacyjne dla ro

Przesunięcie terminu wdrożenia nowych dowodów osobistych (z odciskami palców)

Sejm uchwalił pilną nowelizację, która przesunie termin wdrożenia dowodów osobistych z odciskami palców i podpisem posiadacza.

Subskrybuje zawartość