Komunikat

Komunikat

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Komunikat w sprawie wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa łódzkiego.

Załączniki: 

VIII Bieg Papieski

7 kwietnia odbędzie się kolejna edycja Biegu Pamięci Jana Pawła II.  W 2013 roku obchodzimy VIII rocznicę śmierci Papieża Polaka.

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

W dniu 31 marca 2013 roku upłynął termin uiszczenia opłaty z  tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Walne Zgromadzenie członków Wspólnoty Gruntowej miasta Łask

Wspólnota Gruntowa miasta Łask zawiadamia, że w dniu 10 kwietnia 2013 r. (środa) o godz. 18:00 w Sali Restauracji „Praga” w Łasku przy ul.

Zmiana lokalizacji targowiska "Witaminka" na czas remontu.

W związku z zaplanowaną modernizacją targowiska ,,Witaminka” przy ulicy M.C Skłodowskiej w Łasku od dnia 2 kwietnia 2013 roku do czasu zakończenia realizacji inwestycji, miejscami wyznaczonym

Dane osoby do kontaktu w sprawach awarii oświetlenia ulicznego.

Awarie oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Łask należy zgłaszać do Pani Inspektor Anny Peredzyńskiej. Kontakt: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, II piętro, pok. 46.

Subskrybuje zawartość