Rolnictwo

Rozwój pszczelarstwa przy wykorzystaniu szkoleń on-line

Fundacja EKOOSTOJA informuje, iż realizuje operację pn.

Załączniki: 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Szanowni Państwo!

Kieruję do konsultacji publicznych drugą wersję projektu Planu Strategicznego Wspólnej dla Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Plan polowań w sezonie łowieckim 2021/2022 - Koło Łowieckie nr 1 "Rogacz" w Łodzi

Obwieszczenie Burmistrza Łasku z dnia 3 sierpnia 2021 r.

Załączniki: 

Informacja dla rolników

Gmina Łask  planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn.

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miejski w Łasku informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od dnia 2 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Rolniku przypominamy ogólne zasady szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r.

Subskrybuje zawartość