Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2012"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Załączniki: 

Zarządzenie Burmistrza Łasku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 9/12 Burmistrza Łasku z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Informacja o składaniu sprawozdań

Informujemy organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask na rok 2011 o zbliżającym się terminie złożenia sprawozdania k

Załączniki: 

Informacja Burmistrza Łasku o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych

W związku z przygotowaniami do ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Gminy Łask w roku 2012 Burmistrz Łasku informuje, iż na podstawie art. 15 ust.

Załączniki: 

Informacja Burmistrza Łasku o wynikach konsultacji

Na podstawie uchwały Nr L/532 /10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r.

Bezpłatne usługi księgowe dla organizacji pozarządowych

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS prowadzi nabór podmiotów ekonomi społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, itp.), które w ro

Subskrybuje zawartość