Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Zarządzenie Nr 25/12 Burmistrza Łasku z dnia 13 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 25/12 Burmistrza Łasku z dnia 13 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 24/12 Burmistrza Łasku z dnia 13 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 24/12 Burmistrza Łasku z dnia 13 lutego 2012 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert

Na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2012 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zarządzenie Nr 21/12 Burmistrza Łasku z dnia 30 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 21/12 Burmistrza Łasku z dnia 30 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 15/12 Burmistrza Łasku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 15/12 Burmistrza Łasku z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie Nr 14/12 Burmistrza Łasku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 14/12 Burmistrza Łasku z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Subskrybuje zawartość