Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Otwarty konkurs ofert - przeciwdziałanie uzaleznieniom i patologiom społecznym

Informacja o składaniu sprawozdań końcowych

Informujemy organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask na rok 2013 o zbliżającym się terminie złożenia sprawozdania k

Załączniki: 

Strony internetowe dla organizacji

Celem zdobycia dodatkowych informacji w tym także o konkursach ogłaszanych przez inne podmioty zapraszamy organizacje do odwiedzenia następujących stron internetowych:

Informacja o wynikach konsultacji

Informujemy  o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie:  projektu Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w

Załączniki: 

Nabór projektów w ramach programu” Razem Bezpieczniej”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpoczęło procedurę podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na realizację rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecz

Wnioski do „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi” na 2014 rok

Informujemy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Łask, że do dnia 30 września br.

Subskrybuje zawartość