Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Zarządzenie burmistrza

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2014 w zakresie wspierania i upowszechniania kul

Załączniki: 

Otwarty konkursu ofert – realizacja zadań publicznych w roku 2014 w zakresie kultury

Zarządzenie burmistrza

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2014 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i

Załączniki: 

Otwarty konkursu ofert – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2014.

Kalendarz Imprez na 2014 rok

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych Gmina Łask zamierza opracować Łaski Kalendarz Imprez na rok 2014.

Załączniki: 

Zarządzenie burmistrza

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2014.

Subskrybuje zawartość