Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Kalendarz Imprez na 2014 rok

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych Gmina Łask zamierza opracować Łaski Kalendarz Imprez na rok 2014.

Załączniki: 

Zarządzenie burmistrza

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2014.

Otwarty konkurs ofert - przeciwdziałanie uzaleznieniom i patologiom społecznym

Informacja o składaniu sprawozdań końcowych

Informujemy organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask na rok 2013 o zbliżającym się terminie złożenia sprawozdania k

Załączniki: 

Strony internetowe dla organizacji

Celem zdobycia dodatkowych informacji w tym także o konkursach ogłaszanych przez inne podmioty zapraszamy organizacje do odwiedzenia następujących stron internetowych:

Informacja o wynikach konsultacji

Informujemy  o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie:  projektu Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w

Załączniki: 
Subskrybuje zawartość