Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Wyniki konkursu

na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2014 w zakresie kultury.

Załączniki: 

Zarządzenie burmistrza

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zdań publicznych w roku 2014 w zakresie kultury.

Załączniki: 

Wyniki konkursu

w ramach wsparcia realizacji zadań publicznych w roku 2014 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Załączniki: 

Zarządzenie burmistrza

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2014 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie narkomanii or

Zarządzenie burmistrza

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2014 w zakresie działalności na rzecz osó

Załączniki: 

Informacja dla klubów i stowarzyszeń sportowych, którym przyznano dotacje na 2014 r.

Subskrybuje zawartość