Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Informacja Burmistrza Łasku

Burmistrz Łasku informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych.

Informacja Burmistrza Łasku o wynikach konsultacji

Zaproszenie do konsultacji

Informacja Burmistrza Łasku

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Fundację "Pro-Zdro".

Załączniki: 

Wnioski do „Programu współpracy gminy Łask z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”

Informujemy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Łask, że do dnia 30 września br.

Ogłoszenie Burmistrza Łasku w sprawie konsultacji

OGŁOSZENIE

Burmistrza Łasku

Załączniki: 
Subskrybuje zawartość