Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie nr 76/2019 Burmistrza Łasku z dnia 18 marca 2019 r.

Załączniki: 

Informacja Burmistrza Łasku

Informacja Burmistrza Łasku

Burmistrz Łasku informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie Miłośników Łaskiej Róży - Wystawa róż podczas 7

Załączniki: 

Nowe wzory ofert, sprawozdań i umów - czyli podstawowych dokumentów do zlecania zadań publicznych

Konkurs ofert - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Konkurs ofert - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Subskrybuje zawartość