Inwestycje

Inwestycje w gminie Łask

Zakończono budowę ul. Kwiatowej w Okupie Małym

Wykonane prace zakładały m.in. położenie nowej nawierzchni asfaltowej, budowę zjazdów, poboczy i odwodnienia. Dodatkowo wyregulowano wszystkie istniejące urządzenia podziemne.

Postępy prac na budowie oczyszczalni ścieków

Zapraszamy do obejrzenia kolejnej krótkiej realizacji przedstawiającej postępy prac projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na tere

Dobiega końca budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Powoli dobiegają końca prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej realizowane w ramach Zadania nr 4 oraz Zadania nr 5 - Budowa sieci kanalizac

Zakończono przebudowę ul. Szkolnej w Wiewiórczynie

Przebudowa ul. Szkolnej w Łasku

Przebudowa drogi gminnej w Borszewicach

Trwa przebudowa drogi gminnej w Borszewicach. Oprócz nowej nawierzchni wykonane zostaną pobocza, zjazdy, odwodnienie (przepusty) oraz oznakowanie.

Subskrybuje zawartość