Inwestycje

Inwestycje w gminie Łask

Nowa droga w Kopyśći

Zakończono roboty budowlane związane z przebudową drogi w Kopyści. Na odcinku ok. 1,5 km położono nową nawierzchnię bitumiczną, powstały nowe zajazdy oraz chodnik z kostki brukowej betonowej.

Galeria: 
Droga w Kopyśći

Zmiany w Ogródku Jordanowskim

Postępy prac w miejskiej oczyszczalni ścieków

Podpisano umowę na nowe autobusy

Gmina Łask podpisała umowę na dostawę fabrycznie nowych autobusów. To kolejny krok w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja transportu publicznego”.

Prace w miejskiej oczyszczalni ścieków idą pełną parą

Pogoda sprzyja pracom - powstaje budynek technologiczny, który będzie zapleczem technicznym dla bioreaktorów.

Targowisko w Kolumnie zostanie zrewitalizowane

19 targowisk z regionu zostanie zmodernizowanych. W ramach Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczono na ten cel prawie 16 mln zł.

Subskrybuje zawartość