Inwestycje

Inwestycje w gminie Łask

Zakończono przebudowę ul. Szkolnej w Wiewiórczynie

Przebudowa ul. Szkolnej w Łasku

Przebudowa drogi gminnej w Borszewicach

Trwa przebudowa drogi gminnej w Borszewicach. Oprócz nowej nawierzchni wykonane zostaną pobocza, zjazdy, odwodnienie (przepusty) oraz oznakowanie.

Zakończono przebudowę drogi gminnej Wrzeszczewice – Kiki

Na odcinku ok. 1 km wykonana została nawierzchnia asfaltowa, przepusty, zjazdy oraz obustronne pobocza z kruszywa łamanego.

Budowa ul. Kwiatowej w Okupie Małym

Trwa budowa ul. Kwiatowej w Okupie Małym. Zakres prac zakłada m.in.

Przebudowa ul. Szkolnej w Wiewiórczynie

Subskrybuje zawartość