Inwestycje

Inwestycje w gminie Łask

Drugi etap realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w Orchowie”

 

Realizacja zadania inwestycyjnego "Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Ostrów w Łasku" - grudzień 2015

Dobiega końca inwestycja drogowa na osiedlu Ostrów.

Nowe nasadzenia na terenie miasta i gminy Łask w 2015 r.

Zadanie pn.: „Nowe nasadzenia na terenie miasta i gminy Łask w 2015 r.”  zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne

Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku szatniowo-sanitarnego w Łasku przy ul. Armii Krajowej 5a

Gmina Łask informuję o realizacji  zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa, przebudowa

Przebudowa drogi gminnej Nr 103362E relacji Łask-Wola Łaska

Gmina Łask realizuje inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103362E relacji Łask-Wola Łaska”.

Realizacja zadania inwestycyjnego "Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Ostrów w Łasku"

Gmina Łask realizuje zadanie inwestycyjne „Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Ostrów w Łasku”.

Subskrybuje zawartość