Inwestycje

Inwestycje w gminie Łask

Ogłoszenie

Gmina Łask informuje, że

zadanie pn.  „Budowa wodociągu w miejscowości Ostrów”

Podpisanie umowy na wykonanie skateparku

W dniu 19 listopada 2012 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy między Gminą Łask, a firmą BULLAIT. Przedmiotem umowy jest wykonanie skateparku na terenie dawnego wysypiska śmieci w Orchowie.

Subskrybuje zawartość