Inwestycje

Inwestycje w gminie Łask

Droga na nowo planowanym osiedlu mieszkaniowym Przylesie

Gmina Łask zakończyła budowę 65 m drogi oraz wjazdu od ul. Bohaterów Września na nowo planowanym osiedlu mieszkaniowym Przylesie.

Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Prostokątnej w Łasku

Gmina łask zrealizowała kolejne zadanie inwestycyjne. Wyremontowana została ulica Sienkiewicza i Prostokątna w Łasku (odcinek 283 m).

Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie gminy Łask

Przebudowa drogi gminnej Wrzeszczewice-Wola Stryjewska

Gmina Łask realizuje zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej Wrzeszczewice-Wola Stryjewska. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Poddębicach.

Przebudowa ul. Podleśnej

W połowie sierpnia br. rozpoczęła się przebudowa ul. Podleśnej (odcinek ok. 716 m). Wykonawcą inwestycji zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "Erbedim" Sp. z o. o.

Przebudowa ul. Wspólnej i ul. Rzemieślników w Wiewiórczynie

Gmina Łask realizuje zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Wspólnej i ul. Rzemieślników we wsi Wiewiórczyn".

Subskrybuje zawartość